Yetkili firmamız, tesisatınızın çizimini yapmak için konusunda uzman mühendis veya teknikerimizi adresinize gönderir. Hazırlanan çizim aynı gün içerisinde İGDAŞ’ın proje gönderme sistemi olan Gasline üzerinden İGDAŞ‘a gönderilir. Proje onayından sonra firmamız sizinle irtibata geçerek sözleşmenizin yapılması için gerekli olan bilgileri size aktarır. Siz sözleşmenizi yaptıktan sonra ve sayacınızı aldıktan sonra Kombi ve Sayaç montajınız yapılır. İGDAŞ’ın istediği Sızdırmazlık Testi, Şartnameye Uygunlık kontrolü yapıldıktan sonra Randevunuz alınır.

İlkemiz gereği, toplam süreç 7 İş Gününü geçmez. Müşteri memnuniyeti ve Devamlılığı ilke edinmiş olan firmamız en kısa sürede Gaz Açma İşleminizi gerçekleştirir. Yuvanızda huzurlu bir şekilde gaz kullanmaya başlamanızı sağlar.

İGDAŞ DOĞALGAZ ABONELİK SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR

 • Sözleşme yapılacak yerin tüketim numarası
 • Tapu veya kira kontratı fotokopisi
 • Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı
 • Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi

Merkezi Sistem Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak

 • Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin oy çokluğu ile yetki verdiğini gösteren karar defterinin fotokopisi
 • Sözleşme bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı

Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak

 • Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi
 • İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi
 • Kaşe

talep edilir.

NOT: İstanbul’ da kayıtlı olmayan abonelerimizden ikametgah belgesi istenmektedir.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için;

Yabancı uyruklu müşteri tapu sahibi ise;

 • Pasaport beyanı ve fotokopisi
 • Tapu fotokopisi

Yabancı uyruklu müşteri kiracı ise;

 • Pasaport beyanı ve fotokopisi
 • Kira kontratı fotokopisi
 • İkamet tezkeresi alması zorunlu olan yabancılardan geçerli tarihli ikamet tezkeresi beyanı ve fotokopisi, istisnai haller kapsamındaki yabancılardan ise hüviyet varakası beyanı ve fotokopisi

talep edilir.

Güvence Bedeli Nedir?

Güvence Bedeli; İGDAŞ’ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden doğal gaz abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.